• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
  • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
  • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Odszkodowanie za wypadki w miejscach publicznych

Nieszczęśliwy wypadek skutkujący uszczerbkiem na zdrowiu jest czymś czego każdy chce uniknąć, ale co niestety może przydarzyć się każdemu. Wiele z takich zdarzeń ma miejsce w przestrzeni publicznej. Co, jeżeli dojdzie do nich na terenie Wielkiej Brytanii?


Prawo brytyjskie roztacza szczególną ochrona nad osobami korzystającymi z przestrzeni publicznej, co wyraża się nałożeniem na właścicieli/najemców takich przestrzeni (mogą to być zarówno podmioty prywatne jak i organy władz lokalnych), obowiązku zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa podczas korzystania z nich. Jeżeli osoba przebywająca w miejscu publicznym ulegnie wypadkowi, któremu nie zawiniła, ma niezbywalne prawo do uzyskania godziwego odszkodowania.

Katalog miejsc wchodzących w skład przestrzeni publicznej jest bardzo długi. Do najważniejszych należą: chodniki, ulice, centra handlowe, dworce i lotniska, obiekty sportowe, obiekty rozrywkowe i kulturalne, prywatne firmy, placówki medyczne, ścieżki rowerowe.

Ofiarami wypadków w przestrzeni publicznej często padają piesi. Mogą się one także wydarzyć innym uczestnikom ruchu (kierowcy, pasażerowie, rowerzyści), osobom przebywającym w pomieszczeniach firmowych lub na terenie wymienionych w poprzednim akapicie lokalizacji, korzystających z oddanego do ich dyspozycji sprzętu.

Przyczyny wypadków także niestety są liczne; mogą to być potknięcia, poślizgnięcia, upadki z wysokości, uderzenia spadającym przedmiotem, obrażenia zadane przez niewłaściwie działający sprzęt, uszkodzenia mechaniczne urządzeń używanych przez ofiary. Zdarzeniom takim sprzyjają nierówne, śliskie nawierzchnie, źle oznakowane przeszkody, źle zabezpieczone narzędzia i instalacje (elektryczne, gazowe), złe oświetlenie itp.

Równie długa może być lista potencjalnych szkód i urazów; skręcenia, stłuczenia lub złamania kończyn (i innych części ciała), poparzenia, zatrucia, porażenia prądem, uszkodzenia pojazdów, zniszczenie osobistych przedmiotów.

Wszystkie powyższe czarne scenariusze mają jeden wspólny mianownik: jeżeli ofiara nie ponosi za nie winy, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Odszkodowania – najważniejsze informacje.

Aby móc liczyć na rekompensatę, należy udowodnić, że do wypadku doszło wyłącznie z winy właściciela obiektu/przestrzeni na której miał on miejsce. Trzeba też uzbroić się w cierpliwość, ponieważ postępowanie odszkodowawcze może trwać długo, ponieważ należy wykluczyć ewentualna próbę wyłudzenia ze strony fałszywej ofiary. Roszczenie trzeba skierować do właściwego podmiotu, dlatego ważne jest, aby upewnić się, kto faktycznie zarządzał miejscem, gdzie doszło do wypadku oraz pozyskać jego dane.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie będzie łatwiejsze, jeżeli zaraz po wypadku poszkodowany podejmie konkretne kroki.

Jeżeli w wyniku zdarzenia doszło do uszczerbku na zdrowiu, najważniejsze będzie oczywiście uzyskanie pomocy lekarskiej. Ważne, aby sporządzić dokładny opis doznanych obrażeń. W razie gdyby nie zaistniała konieczność natychmiastowej interwencji lekarskiej, należy przeprowadzić następującą serię czynności.

Sporządzić notatkę opisującą miejsce wypadku, a w miarę możliwości sporządzić dokumentację fotograficzną i dokonać pomiarów czynników, które przyczyniły się do wystąpienia zdarzenia (np. zmierzenie głębokości i średnicy dziury w nawierzchni, która spowodowała uszkodzenie zawieszenia samochodu bądź wypadek rowerowy). Potem zgłosić wypadek odpowiednim służbom i udokumentować go w księdze wypadków. Dobrze jest zadbać o to, aby mieć świadków zdarzenia – w tym celu należy zebrać dane kontaktowe osób będących obecnymi w miejscu i czasie wypadku. Chcąc uzyskać pełną rekompensatę, należy zgromadzić pełną dokumentację potwierdzającą poniesione w skutek wypadku wydatki.

Na wysokość uzyskanego odszkodowania mają wpływ następujące czynniki: skala obrażeń fizycznych, potwierdzona sporządzoną dokumentacją lekarską, konsekwencje o charakterze psychicznym, objawiające się stresem powstałym na skutek wypadku, oraz wysokość strat materialnych powstałych na skutek wypadku (zniszczony pojazd, telefon, ubranie itp.)

W celu zwiększenia szans na uzyskanie godziwej rekompensaty, dobrze jest skorzystać z usług wyspecjalizowanej w procedurach odszkodowawczych kancelarii prawnej.

duże logo SOS BPHC