• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
  • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
  • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Wypadek komunikacyjny. Prawa poszkodowanego

Wypadek komunikacyjny może przytrafić się w każdej chwili, wszędzie i każdemu. Jego skala przekłada się bezpośrednio na powstałe w jego rezultacie straty. Ważne, aby w razie zaistnienia takiej sytuacji mieć możliwość uzyskania odszkodowania, w całości bądź częściowo pokrywającego powstałe szkody.

Jakie w tym zakresie prawa i możliwości osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym na terenie Anglii?


Prawo do odszkodowania

Brytyjskie przepisy są bardzo przyjazne wobec osób poszkodowanych na skutek zdarzenia komunikacyjnego. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba jest kierowcą, pasażerem samochodu lub środka komunikacji zbiorowej, pieszym, czy rowerzystą. Nawet jeżeli ofiara nie posiada dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia, zyskuje prawo do uzyskania pełnego odszkodowania za poniesione straty. Jest tylko jeden warunek: poszkodowany nie może być sprawcą wypadku (nie przyczynił się bezpośrednio do jego wystąpienia). Za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny jest ubezpieczyciel sprawcy.

Prawo do odszkodowania, czyli prawo do...

Jeżeli prawo do odszkodowania przyjmiemy jako zasadę ogólną, możemy ją następnie uszczegółowić, określając do czego dokładnie osoba poszkodowana ma prawo w ramach rekompensaty za skutki nieszczęśliwego zdarzenia komunikacyjnego. Ofiara wypadku może ubiegać się o:
  • zadośćuczynienie za szkody fizyczne
  • zadośćuczynienia za szkody psychiczne
  • zwrot kosztów za naprawę uszkodzonego pojazdu (bądź rekompensaty za zniszczony pojazd) oraz za wynajem pojazdu zastępczego, używanego w czasie naprawy pojazdu, który uległ wypadkowi
  • zwrot kosztów transportu medycznego, leczenia i rehabilitacji
  • rekompensatę za dochody utracone na skutek czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, będącej skutkiem wypadku.

Prawo do częściowego ubezpieczenia

Może zdarzyć się, że wina będzie leżeć po dwóch (bądź więcej) stronach wypadku. W takim przypadku, poszkodowani mają prawo do uzyskania częściowego odszkodowania, proporcjonalnego do stopnia ich zawinienia.

Motor Insurer Bureau

Motor Insurer Bureau to specjalny fundusz utworzony przez angielskie towarzystwa ubezpieczeniowe, którego zadaniem jest troska o to, aby ofiary wypadków komunikacyjnych miały możliwość uzyskania odszkodowania nawet wtedy, kiedy sprawca wypadku nie był ubezpieczony. Jeżeli więc osoba poszkodowana nie może liczyć na ubezpieczyciela sprawcy (ponieważ po prostu go nie ma), ma prawo zgłosić swoje roszczenia właśnie do MIB. Sam fakt istnienia takiej instytucji, świadczy o wysokich standardach brytyjskich przepisów, dbających o dobro ofiar wypadków.

Prawo do równego traktowania

W świetle brytyjskiego prawa, ofiary wypadków są sobie równe bez względu na narodowość. Osoba poszkodowana ma więc prawo domagać się traktowania na równi z obywatelami brytyjskimi, bez względu na to, skąd pochodzi.

Prawo do tłumacza

Osoba przebywająca na terenie UK nie ma obowiązku biegłej znajomości tamtejszego języka. Dlatego w trakcie postępowania odszkodowawczego ma prawo do korzystania z usług tłumacza, zwłaszcza że może ono wymagać się posługiwania specjalistycznym językiem prawniczym, technicznym lub medycznym.

Procedury

Aby móc skorzystać z praw gwarantowanych przez brytyjskie przepisy, należy zaraz po wystąpieniu wypadku przeprowadzić konkretne procedury, które ułatwią następnie starania o odszkodowanie. Są one dosyć podobne do polskich, dlatego nie powinny, poza ewentualną barierą językową, nastręczać większych trudności. Trzeba zatem wezwać odpowiednie służby oraz uzyskać od sprawcy oraz innych uczestników zdarzenia dane osobowe wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu, sporządzić dokumentację fotograficzną, udać się do szpitala w celu badań i dokonania obdukcji, złożyć wniosek o odszkodowanie powypadkowe osobiście bądź za pośrednictwem kancelarii prawnej, a jeżeli doszło do uszczerbku na zdrowiu, gromadzić dokumentację potwierdzająca wysokość kosztów poniesionych na badania, leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw itp.

Czas

Nie wolno zapominać, że w kwestii złożenia wniosku o uzyskanie odszkodowania liczy się czas. Roszczenia przedawniają się po upływie trzech lat.

duże logo SOS BPHC