• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
 • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
 • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Błędy medyczne w Polsce

Każda dziedzina życia, zorganizowana i prowadzona przez człowieka, obarczona jest ryzykiem błędu. Dotyczy to również medycyny, w ramach której istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia błędu medycznego, mającego mniej lub bardziej poważne konsekwencje dla dotkniętego nim pacjenta. Jak wygląda kwestia odszkodowań za błędy medyczne w Polsce?


Błąd medyczny

Sam błąd medyczny, to według definicji dr hab. A. Liszewskiej „błąd w sztuce medycznej oznaczający naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności”.

Skutkuje on konsekwencjami prawnymi w postaci powstania roszczenia odszkodowawczego, konieczności zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub renty w odpowiedniej wysokości.

Sam błąd medyczny, oraz blisko z nim związane zaniedbanie obowiązków staranności ze strony personelu medycznego może wynikać z różnych okoliczności; zaliczymy do nich m.in. nieprawidłowa diagnostyka, zastosowanie nieodpowiedniego sprzętu użytego podczas terapii lub zabiegu, wybór niewłaściwego sposobu leczenia, złej interpretacji wyników badań, niewłaściwe poinformowanie pacjenta, odmowę podjęcia leczenia, zlekceważenie symptomów, lekceważący stosunek do pacjenta, zła organizacja pracy placówek służby zdrowia. Ze względu na wymienione wyżej przyczyny błędy medyczne można podzielić na:
 • diagnostyczne
 • terapeutyczne
 • techniczne
 • organizacyjne
 • informacyjne
 • jatrogenne

Podstawą prawną umożliwiająca wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców błędu medycznego stanowi artykuł 4 z Ustawy o zawodzie lekarza z 1997 roku.

Najczęstsze błędy medyczne w Polsce

Jak wynika z powyższych informacji, do błędu medycznego może teoretycznie dojść na każdym etapie świadczenia usług medycznych – od wstępnej diagnozy, poprzez fazę właściwego leczenia aż po wypis ze szpitala. Rocznie w Polsce ma miejsce około 800 000 takich sytuacji.

Jeżeli chodzi o Polskę, najczęściej popełnianymi błędami lekarskimi były nieprawidłowa diagnoza, przedwczesny wypis, powikłania okołooperacyjne, zakażenie inną chorobą w placówce medycznej oraz niewykonanie odpowiednich badań. Co do przyczyn, zaliczają się do nich pośpiech charakteryzujący działania lekarzy, niedbałość oraz rutyna.

Odszkodowania za błędy medyczne w Polsce

Jeżeli ktoś padł ofiarą błędu medycznego w Polsce, to podobnie jak w każdym cywilizowanym kraju ma prawo domagać się godziwej rekompensaty za poniesioną szkodę. Na taką rekompensatę mogą się złożyć:
 • odszkodowanie właściwe – rekompensujące rzeczywiste szkody pdoznane przez ofiarę błędu; koszty leków, wizyt lekarskich, wykonanych badań, rehabilitacji, przystosowania mieszkania itp.
 • zadośćuczynienie za doznane cierpienie – jest to świadczenie o charakterze jednorazowym, niezależne od faktycznie poniesionej straty majątkowej możliwej do obliczenia
 • rentę na zwiększone potrzeby – o charakterze czasowym obejmującym przewidywany koszt, jaki ofiara błędu zmuszona jest ponieść na powtarzające się wydatki związane z pogorszonym stanem zdrowia
 • rentę z tytułu utraty zdolności do pracy – to świadczenia ma zrekompensować brak możliwości kontynuacji wykonywanej pracy albo rozwoju i awansu zawodowego

Aby uzyskać odpowiednie świadczenie, w przeciągu roku od wystąpienia błędu, należy zawiadomić Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Konieczne będzie dopełnienie konkretnych formalności, polegających na złożeniu odpowiednich dokumentów. Będą to:
 • precyzyjny opis przebiegu leczenia wraz z wyjaśnieniem na czym zdaniem poszkodowanego polegał błąd lub zaniedbanie konkretnego lekarza lekarza, ewentualnie placówki medycznej na terenie której doszło do zdarzenia. Dużą rolę może odegrać opinia innego lekarza, potwierdzająca popełnienie błędu medycznego.
 • kompletną dokumentację pochodzącą z placówki medycznej, na terenie której popełniono błąd, zawierającą pełną historia choroby, kartę informacyjną leczenia szpitalnego oraz opisy wyników przeprowadzonych badań i konsultacji
 • jeśli błąd wydarzył się w trakcie kontynuacji prowadzonego wcześniej leczenia, niezbędna będzie ponadto pełna dokumentacja lekarska pochodząca z każdej placówki medycznej lub gabinetu, w których prowadzone było leczenie
 • jeżeli poszkodowany podjął leczenie następstw błędu lub zaniedbania medycznego konieczna będzie pełna dokumentacja z przeprowadzonego leczenia
 • wszystkie inne dokumenty opisujące poniesione koszta i utracone w wyniku zaistnienia błędu korzyści

Jeżeli dochodzi do błędu medycznego na tyle poważnego że kończy się trwałym kalectwem lub śmiercią, możliwe jest zgłoszenie sprawy o podejrzenie popełnienia błędu medycznego do prokuratury. Wtedy sprawą zajmą się powołani przez Prokuraturę lekarze orzecznicy, którzy stwierdzą, czy do błędu rzeczywiście doszło.

Jest jeszcze jedna droga postępowania; jeżeli do błędu medyczny doszło w przychodni, placówce przyszpitalnej albo poradni specjalistycznej, roszczenia trzeba będzie skierować bezpośrednio do tejże placówki medycznej, ewentualnie do jej ubezpieczyciela. Wtedy należy złożyć dokumenty takie jak te, które przedstawia się w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wysokość odszkodowania za błędy medyczne

Podanie jednej konkretnej kwoty odszkodowania jest praktycznie niewykonalne, ponieważ zależy ona od skali szkód, jakie wyrządzono poszkodowanemu. Można podać co najwyżej przykładowe sumy, możliwe do uzyskania w przypadku konkretnych konsekwencji błędu. I tak:
 • za uszkodzenie okołoporodowe noworodka możliwe będzie uzyskanie kwoty w przedziale od 900 tysięcy do 1,2 milionów złotych
 • za omyłkowe wycięcie narządu, około 600 tysięcy złotych
 • za pozostawienie ciał obcych w ciele pacjenta po operacji, około 150 tysięcy złotych
 • spowodowanie śmierci pacjenta może skutkować odszkodowaniem w wysokości 300 tysięcy złotych dla rodziny

Oczywiście powyższe kwoty nie muszą być regułą, ponieważ każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, w jakich doszło do błędu. Do tego oprócz kwoty odszkodowania, ofiara błędu może otrzymać czasową lub dożywotnią rentę, powiększającą uzyskaną rekompensatę.

I tak np. w 2010 roku, mężczyzna który na skutek błędu utracił prącie, otrzymał 1,2 mln zł odszkodowania wraz z odsetkami plus dożywotnią rentę. Taką samą kwotę wraz z dożywotnią rentą uzyskało w 2018 roku dziecko, które na skutek błędu okołoporodowego cierpi na czterokończynowe porażenie (27. III 2018)

Oczywiście o „swoje” trzeba walczyć, ponieważ placówki służby zdrowia często proponują żenująco niskie rekompensaty. Dobrze jest więc skonsultować się z profesjonalną kancelarią, która wie jak uzyskać maksymalne możliwe odszkodowanie.

Może Cię zainteresować

Zapraszamy do pozostałych artykułów na naszym blogu, które odpowiedzą na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania:

UWAGA odszkodowania!

Pamiętaj! Jeśli Ty lub Twój znajomy odnieśliście szkody w zdarzeniu losowym, możecie ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonu:

 • Polska: +48 696 401 033
 • UK: +44 800 012 6068

Nie czekaj, aż sprawa ulegnie przedawnieniu! Skorzystaj z darmowej konsultacji: TUTAJ.

Zostańmy w kontakcie

duże logo SOS BPHC