• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
  • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
  • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Odszkodowanie powypadkowe

Każdy bez wyjątku człowiek może paść ofiarą wypadku, mającego dla niego mniej lub bardziej poważne konsekwencje. Współcześnie rozwiązania prawne umożliwiają na szczęście uzyskanie przez ofiarę rekompensaty pokrywającej w całości lub w części poniesione straty. Co należy zrobić, aby takie odszkodowanie otrzymać?


Wypadek

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, wypadek możemy rozumieć jako „nieszczęśliwe wydarzenie, które spowodowało straty materialne, w którym ktoś ucierpiał”, a jeżeli uszczegółowimy pojęcie do postaci „wypadek losowy”, będzie to „niepowodzenie, nieszczęście traktowane w prawie jako zależne od siły wyższej”.

Odszkodowanie

Jeżeli chodzi natomiast o pojęcie odszkodowania, mamy tu do czynienia ze „świadczeniem, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność”.

Odszkodowanie powypadkowe

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, odszkodowanie powypadkowe jest jednorazowym świadczeniem (w odróżnieniu od renty, która może być czasowa lub dożywotnia) przyznawanym osobie (lub jej rodzinie) poszkodowanej fizycznie, psychicznie lub materialnie na skutek zdarzenia niezawinionego przez siebie, a spowodowanego przez jakikolwiek podmiot prawa cywilnego lub siłę natury. Ale uwaga! Samo pojęcie odszkodowanie powypadkowe może być rozumiane jeszcze na jeden sposób: „jest to świadczenie należne osobie, która uległa wypadkowi w pracy, gospodarstwie domowym czy za granicą, pod warunkiem uprzedniego wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia”. Tak pojmowane ubezpieczenie powypadkowe jest rozwiązaniem opcjonalnym, wynikającym nie z mocy prawa, ale z wyboru osoby, która decyduje się lub nie na zwiększenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W każdym razie oba te rozwiązania nie wykluczają się; wykupienie prywatnego ubezpieczenia nie wyklucza otrzymania odszkodowania należnego z mocy prawa, np. ze strony sprawcy zdarzenia lub jego ubezpieczyciela.

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe

Tutaj sprawa jest prosta: odszkodowanie należy się każdej osobie poszkodowanej w wypadku, bądź też jej bliskim, jeżeli skutkiem wypadku była śmierć poszkodowanego. Gdy ofiarą wypadku jest dziecko, suma odszkodowania – mimo iż przyznana jest właśnie dziecku – wypłacana jest jego rodzicom/opiekunom prawnym. Jeśli natomiast wypadek, o którym mówimy jest wypadkiem komunikacyjnym, prawa do niego nie przysługują sprawcom wypadku.

Wracając do odszkodowania powypadkowego rozumianego jako świadczenia należnego „...osobie, która uległa wypadkowi w pracy, gospodarstwie domowym czy za granicą, pod warunkiem uprzedniego wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia...” prawo do rzeczonego odszkodowania przysługuje oczywiście osobie, która wykupiła i opłaca składki ubezpieczeniowe, ale nawet tutaj są wyjątki; np. osoba ubezpieczona na wypadek śmierci nie otrzyma (a dokładnie nie otrzyma jego rodzina) świadczenia w wypadku jej samobójstwa.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe

Także w tym przypadku, sprawa może być rozumiana na dwa sposoby: pierwszy dotyczy okoliczności – otóż o odszkodowanie można ubiegać się wtedy, kiedy jest się ofiarą wypadku (nie przyczyniając się do jego powstania), lub wtedy, kiedy pokrycie szkód wynika z prywatnej umowy z ubezpieczycielem. Gdyby jednak pytanie „kiedy” odnieść do ram czasowych, w których możliwe jest złożenie roszczeń odszkodowawczych, mamy tu do czynienia z czasem 3 lat od momentu wystąpienia zdarzenia lub dowiedzenia się o jego negatywnych skutkach. Czy istnieje od tej reguły wyjątek? Oczywiście. Jeżeli szkoda powstała na skutek działań będących naruszeniem prawa, a sprawca wypadku otrzymał wyrok skazujący, czas na wysunięcie roszczeń zostaje przedłużony aż do 20 lat.

Co można uzyskać

Kwota odszkodowań powypadkowych obejmuje takie świadczenia jak:
  • odszkodowanie za zmniejszone dochody i związane z tym pogorszenie sytuacji życiowej
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i wynikające z niej cierpienie
  • rentę czasową lub dożywotnią
  • zwrot kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji
  • zwrot kosztów pogrzebu

Może Cię zainteresować

Zapraszamy do pozostałych artykułów na naszym blogu, które odpowiedzą na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania:

UWAGA odszkodowania!

Pamiętaj! Jeśli Ty lub Twój znajomy odnieśliście szkody w zdarzeniu losowym, możecie ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonu:

  • Polska: +48 696 401 033
  • UK: +44 800 012 6068

Nie czekaj, aż sprawa ulegnie przedawnieniu! Skorzystaj z darmowej konsultacji: TUTAJ.

Zostańmy w kontakcie

duże logo SOS BPHC