• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
 • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
 • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Odszkodowanie w Polsce. Kiedy możesz się o nie ubiegać?

Niestety, do nieszczęśliwych zdarzeń dochodzi codziennie; nieszczęśliwe wypadki, zachorowania, a nawet śmierć. Aby zminimalizować negatywne skutki takich wypadków, stworzono prawną instytucję odszkodowania. Nie ma chyba człowieka, który nie zetknął się z tym pojęciem, nawet jeżeli jego życie ułożyło się na tyle szczęśliwie, że nigdy o takowe nie musiał się ubiegać; wystarczy włączyć radio lub telewizję, aby zostać „zaatakowanym” przez reklamy licznych firm ubezpieczeniowych. Pytanie jednak, kto i kiedy może liczyć na odszkodowanie?


Kto może uzyskać odszkodowanie?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, a jednocześnie mało precyzyjna; odszkodowanie bowiem uzyskać może... każdy. A wynika to z samej jego istoty. Odszkodowanie jest rekompensatą za wszelkiego typu (fizyczne, psychiczne i materialne) straty wynikłe ze zdarzenia zawinionego przez inny podmiot. A ponieważ nieszczęście spowodowane przez inną osobę niestety przytrafić się może każdemu, to potencjalnie każdy może stać się uprawnionym do uzyskania odszkodowania.

Co więcej, odszkodowanie przysługuje także w sytuacjach, w których straty wynikły z działań sił natury, jak np. deszcz, susza, piorun, trzęsienie ziemi itp.

Kiedy można uzyskać odszkodowanie?

Jak wynika z jego definicji, odszkodowanie można otrzymać wtedy, kiedy padło się ofiarą działania lub zdarzenia, do którego powstania poszkodowany się nie przyczynił. Enumeratywne wyliczenie wszystkich przypadków, w których odszkodowanie komuś przysługuje jest praktycznie niemożliwe, dlatego wymienimy tylko najczęstsze przypadki skutkujące powstaniem roszczenia odszkodowawczego:
 • wypadek komunikacyjny
 • wypadek przy pracy
 • błąd medyczny
 • straty powstałe na skutek zjawisk pogodowych
 • przestępstwo

Kto wypłaca odszkodowanie?

W tym przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana; zależy ona bowiem od kilku czynników, takich jak rodzaj zdarzenia, okoliczności zdarzenia, oraz fakt, czy sprawca lub poszkodowany byli ubezpieczeni we własnym zakresie. W każdym razie, do podmiotów wypłacających należne odszkodowanie zaliczamy:
 • osobę sprawcy
 • instytucję państwową (ZUS, KRUS)
 • firmę ubezpieczeniową

Rodzaje rekompensat innych niż odszkodowanie

Samo odszkodowanie to oczywiście nie jedyne świadczenie pokrywające straty wynikłe z nieszczęśliwego zdarzenia. Innymi rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi zniwelowanie negatywnych skutków takowych zdarzeń to:
 • zadośćuczynienie – jest to świadczenie pieniężne należne osobie poszkodowanej poprzez utratę zdrowia/uszkodzenie ciała, przy czym przez utratę zdrowia rozumiemy urazy zarówno fizyczne jak i psychiczne. Uwaga! Nie jest to odszkodowanie za straty materialne, a jedynie zdrowotne.
 • zwrot utraconych dochodów – jest on przyznawany wtedy, kiedy poszkodowany na skutek zdarzenia nie był w stanie osiągać zamierzonego dochodu. Obejmuje on zarówno tzw. damnum emergens, czyli stratę jednorazową (np. brak możliwości ukończenia jednego zlecenia), jak i lucrum cessans, czyli potencjalne straty wynikające z niemożliwości wykonywania pracy w przyszłości (np. na skutek wypadku drogowego pianista traci władzę w dłoniach)
 • renta – przysługuje ona osobom, które na skutek nieszczęśliwego zdarzenia częściowo lub całkowicie utraciły zdolność do pracy. Szczególnym rodzajem renty jest renta alimentacyjna (wypłacana wtedy, kiedy w rodzinie zabrakło osoby gwarantującej jej utrzymanie)
 • roszczenia po śmierci bliskiej osoby – utrata członka rodziny sprawia, że jej bliskim przysługuje prawo do uzyskania rekompensaty dwojakiego rodzaju: pierwszy to zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby, stanowiące „wynagrodzenie” za cierpienia psychiczne, oraz stosowne odszkodowanie, przyznawane tym, których poziom życia znacząco obniżył się po śmierci osoby bliskiej
 • zwrot kosztów pochówku – należy się osobom, które musiały pokryć koszta pogrzebu bliskiej im osoby, a nie miały ku temu odpowiedniej ilości środków finansowych.

Podsumowując, roszczenia odszkodowawcze przysługują w teorii każdemu człowiekowi, jako że każdy może zostać dotknięty przez nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie losowe. W praktyce, prawo do konkretnego odszkodowania lub innego świadczenia rekompensującego zależeć będzie od szeregu wymienionych wyżej okoliczności.

Może Cię zainteresować

Zapraszamy do pozostałych artykułów na naszym blogu, które odpowiedzą na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania:

UWAGA odszkodowania!

Pamiętaj! Jeśli Ty lub Twój znajomy odnieśliście szkody w zdarzeniu losowym, możecie ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonu:

 • Polska: +48 696 401 033
 • UK: +44 800 012 6068

Nie czekaj, aż sprawa ulegnie przedawnieniu! Skorzystaj z darmowej konsultacji: TUTAJ.

duże logo SOS BPHC