• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
 • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
 • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Odszkodowanie za błąd medyczny

Chociaż takie pojęcia jak lekarz i szpital nie są tymi, z którymi chcielibyśmy spotykać się szczególnie często, to kojarzą się one przede wszystkim z miejscami, w których otrzymamy pomoc i gdzie wrócimy do zdrowia. Niestety, zdarza się i tak, że na skutek błędu medycznego stan zdrowia pacjenta pogorszy się, a nawet dojdzie do zgonu. Jeżeli już dojdzie to tego rodzaju sytuacji, poszkodowany lub jego rodzina mają prawo uzyskać odszkodowanie.


A jak dokładnie wygląda kwestia odszkodowania za błąd medyczny w Wielkiej Brytanii?


Warunki sine qua non

Pacjent brytyjskiej służby zdrowia (NHS – National Health Service) ma oczywiście prawo do otrzymania odszkodowania, ale musi być wcześniej spełnionych kilka warunków.

Przede wszystkim, ów błąd medyczny musi należeć do kategorii uprawniającej do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej; istnieje pięć takich podstawowych kategorii:
 • błędna diagnoza lekarska, lub brak prawidłowej diagnozy
 • niezawiadomienie pacjenta o możliwym ryzyku wynikającym z leczenia
 • błąd podczas zabiegu lub operacji
 • podanie niewłaściwych leków
 • wdrożenie niewłaściwego leczenia

Oprócz tego, aby roszczenie odszkodowawcze miało moc prawną, oprócz samego błędu musi jeszcze zajść co najmniej jedna z czterech przesłanek:
 • błąd miał miejsce podczas oficjalnej wizyty w szpitalu lub innej placówce medycznej. Oczywistym jest, że nie dostaniemy odszkodowania, kiedy kolega źle nastawił nasz palec wybity podczas meczu siatkówki
 • błąd medyczny popełniono w efekcie złamania procedur i nie zachowania standardów, jakie wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny (każdego szczebla) powinien przestrzegać, a pacjent miał prawo domagać się odpowiedzialnego i fachowego zachowania. Gdyby więc pacjent w trakcie zataił przed lekarzem jakieś informacje, w efekcie czego zastosowano niewłaściwe leczenie, uzyskanie odszkodowania nie będzie możliwe
 • w wyniku błędu stan zdrowia pacjenta pogorszył się lub niepotrzebnie dodatkowo on cierpiał. Jeżeli błąd medyczny nie doprowadziłby do wyzdrowienia pacjenta, ale jednocześnie nie pogorszył jego zdrowia ani nie zadał nowego cierpienia, nie będzie podstaw do rekompensaty.
 • zaistnienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy błędem a jego konsekwencjami. Aby odszkodowanie było możliwe do uzyskania, dodatkowy uszczerbek na zdrowiu musi bezpośrednio wynikać z samego błędu medycznego, a nie np. z innej, niemożliwej do wykrycia na konkretnym etapie leczenia choroby

Powyższe przesłanki w nomenklaturze brytyjskiej oznacza się jako 4D, a to od pierwszych liter nazw konkretnych okoliczności - kolejno: Duty, Dereliction, Damages, Direct Cause.

Odszkodowanie i jego zakres

Mówiąc o zakresie odszkodowań za błąd medyczny, należy wziąć pod uwagę dwa aspekty sprawy: ogólny i szczegółowy.

Ogólnie rzecz biorąc, rekompensata powinna pokrywać jakiekolwiek powstałe negatywne skutki powikłań będących rezultatem błędu a także poniesionych w ich wyniku strat: fizycznych, psychicznych oraz finansowych, jakie dotknęły pacjenta oraz jego rodzinę (zwłaszcza jeśli w wyniku błędu pacjent nie przeżył).

Natomiast szczegółowy zakres odszkodowania wygląda następująco:

Pełna rekompensata za błąd medyczny powinna obejmować:
 • odszkodowanie za fizyczne cierpienia pacjenta
 • zwrot kosztów leczenia powikłań powstałych w wyniku błędu
 • pokrycie strat wynikłych z braku możliwości wykonywania pewnych czynności, w tym wykonywania pracy zawodowej
 • pokrycie kosztów poniesionych na opiekę medyczną i zakup sprzętu medycznego
 • pokrycie kosztów adaptacji miejsca zamieszkania do stanu odpowiedniego dla stanu zdrowia pacjenta
 • odszkodowanie za cierpienia psychiczne

Wysokość odszkodowania

Niestety, nie jest możliwe podanie konkretnej kwoty, jaką może otrzymać osoba poszkodowana przez błąd medyczny. Przyczyna jest prosta: każdy błąd jest inny i niesie za sobą różne konsekwencje. Tak więc ostateczna kwota przekazana poszkodowanemu lub jego rodzinie musi brać pod uwagę wszystkie wymienione w poprzednim akapicie czynniki, a także ich skalę – osoba która straciła palec uzyska niższą rekompensatę niż osoba, która straciła całą rękę, tak samo jak ktoś nie mogący pracować przez miesiąc, nie dostanie takiego odszkodowania jak ktoś nie mogący pracować przez rok; podobnych przykładów można by przytoczyć mnóstwo.

Tak więc suma odszkodowania może przyjąć wartość kilkuset GBP w przypadku niewielkiego błędu o znikomych konsekwencjach, a może sięgnąć kwot milionowych jeżeli skutki błędu okazały się tragiczne bądź dożywotnie.

Odszkodowanie, sprawy formalne

W przypadku podjęcia starań o odszkodowanie za błąd medyczny, ciężar udowodnienia winy lekarzy bądź innych członków personelu medycznego spoczywa na osobie poszkodowanej, dlatego też dobrze jest w takim przypadku skorzystać z pomocy profesjonalnych kancelarii prawnych specjalizujących się w tego rodzaju sprawach. Następnie konieczne będzie złożenie skargi do NHC Complaints, czyli oddziału brytyjskiej służby zdrowia odpowiedzialnej za przyjmowanie skarg i zażaleń pacjentów. Skargę taką można także złożyć w tej placówce, w której popełniono błąd.

Na złożenie skargi pacjent ma 3 lata licząc od momentu popełnienia błędu lub uzyskania informacji, że do takowego doszło.

Może Cię zainteresować

Zapraszamy do pozostałych artykułów na naszym blogu, które odpowiedzą na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania:

UWAGA odszkodowania!

Pamiętaj! Jeśli Ty lub Twój znajomy odnieśliście szkody w zdarzeniu losowym, możecie ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonu:

 • Polska: +48 696 401 033
 • UK: +44 800 012 6068

Nie czekaj, aż sprawa ulegnie przedawnieniu! Skorzystaj z darmowej konsultacji: TUTAJ.

duże logo SOS BPHC