• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
 • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
 • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Sprawdź, czy przysługuje Ci chorobowe i odszkodowanie za wypadek przy pracy w UK

Wypadek w miejscu zatrudnienia może zdarzyć się każdemu. Taka sytuacja może być zupełnie losowa i nieprzewidziana lub wynikająca z rażących zaniedbań ze strony pracodawcy. W każdym przypadku poszkodowany ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie w UK za uszczerbek na zdrowiu. Warto zapoznać się z postępowaniem powypadkowym w miejscu pracy, by w razie nieszczęśliwego wypadku dokładnie wiedzieć, jak zareagować. Podjęcie odpowiednich kroków ma bowiem wpływ na powodzenie postępowania odszkodowawczego i wysokość rekompensaty.


Wypadek przy pracy – jak się zachować?

Wyróżniamy 3 rodzaje wypadków przy pracy:

 1. lekki – nie wymaga interwencji lekarskiej,
 2. ciężki – prowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. utrata kończyn, oszpecenie, choroby),
 3. śmiertelny – skutkuje zgonem pracownika.

W dwóch pierwszych przypadkach o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK może ubiegać się poszkodowany. Rekompensata za wypadek śmiertelny przysługuje bliskim ofiary.

Po wypadku lekkim lub ciężkim należy podjąć następujące kroki:

 1. Zgłoś wypadek pracodawcy i upewnij się, że został odnotowany w książce wypadków przy pracy (ang. the Accident Book).
 2. Upewnij się, że został sporządzony raport, który opisuje prawdziwy przebieg zdarzenia.
 3. Zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków i/lub zabezpiecz nagranie z monitoringu, jeśli istnieje.
 4. Rozważ przyczynę wypadku i zabezpiecz dowody, zwłaszcza jeśli podejrzewasz, że doszło do zaniedbania ze strony pracodawcy (np. brak szkolenia, brak odzieży ochronnej, korzystanie z niesprawnych maszyn itp.).
 5. Wykonaj zdjęcia miejsca zdarzenia.
 6. W razie konieczności skorzystaj z pomocy medycznej i/lub psychologicznej. Udaj się na obdukcję i pamiętaj o tym, by gromadzić dokumentację urazów oraz kosztów poniesionych wskutek zdarzenia.

Wypadek przy pracy a zwolnienie chorobowe

Zdarza się, że wypadek przy pracy jest bagatelizowany przez pracownika, który nie zgłasza zdarzenia przełożonemu i nie konsultuje się z lekarzem. Takie działanie zamyka drogę do uzyskania odszkodowania, jednak wiele osób nie zgłasza problemu w obawie przed utratą pracy lub koniecznością udania się na dłuższe zwolnienie.

Aby uzyskać L4 w UK, a tym samym otrzymywać pieniądze podczas nieobecności, trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę (ang. employment contract) podpisaną z pracodawcą lub agencją. Prawo do zasiłku chorobowego ma każda osoba zatrudniona na umowę, która wykazuje co najmniej 4-dniową niezdolność do pracy. Chorobowe wypłacane jest do 28 tygodni niezdolności.

W UK wartość zasiłku chorobowego jest stała i nie zależy od zarobków. Świadczenie wynosi £95,85 tygodniowo. Nie można otrzymać mniej, ale warto zwrócić uwagę na to, że istnieje możliwość uzyskania wyższego świadczenia, o ile pracodawca stosuje wewnętrzny system zasiłków chorobowych. Jest to jednak wciąż niska kwota, dlatego po wypadku przy pracy warto zawsze ubiegać się o odszkodowanie. Pieniądze z odszkodowania są nieocenioną pomocą w przypadku dłuższego zwolnienia, utraty pracy, leczenia czy rehabilitacji.


Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK do 3 lat od daty zdarzenia

Zgodnie z brytyjskim prawem o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK można ubiegać się do 3 lat od zdarzenia. Poszkodowany może więc uzyskać rekompensatę od pracodawcy nawet wtedy, gdy zmienił pracę i obecnie nie ma kontaktu z poprzednią firmą. Zwlekając ze złożeniem wniosku, należy jednak liczyć się z tym, że otrzymanie odszkodowania będzie znacznie trudniejsze, a ewentualne świadczenie niższe niż podczas szybkiego zgłoszenia wypadku. Dlaczego? Po kilku miesiącach od wypadku trudno jest udowodnić, że do niego doszło, zwłaszcza jeśli nie dysponujemy dokumentacją medyczną.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ubieganie się o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK wiąże się ze stresem i obawą przed utratą zatrudnienia. Nie należy jednak lekceważyć wypadku, którego efekty mogą ujawnić się od razu lub po kilku miesiącach od zdarzenia. Zamiast bagatelizować szkody, skontaktuj się z SOS BPHC – przeprowadzimy Cię przez cały proces i pomożemy uzyskać najwyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy.

duże logo SOS BPHC