• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
 • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
 • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Odszkodowanie od pracodawcy – nie tylko za wypadek w pracy

Choć odszkodowanie za wypadek jest rodzajem świadczenia, o którym mówi się najczęściej, o rekompensatę od pracodawcy można ubiegać się także w innych okolicznościach. Choroba zawodowa, niesłuszne zwolnienie, dyskryminacja i mobbing również stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowanie.


Odszkodowanie za chorobę zawodową

Pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkoleń BHP oraz zapewnienia swoim pracownikom sprzętu ochronnego, na przykład gogli, słuchawek czy masek. Wypadki w pracy często zdarzają się z powodu lekceważącego podejścia pracodawcy do zasad bezpieczeństwa.

Lekceważenie tych przepisów prowadzi nie tylko do wypadków, lecz także do licznych chorób zawodowych, do których zaliczamy m.in.:

 • choroby układu oddechowego (np. astma, pylica),
 • uszkodzenia wzroku, słuchu i węchu,
 • choroby skórne związane z ekspozycją na substancje chemiczne,
 • choroby mięśni i stawów powstające wskutek regularnego wykonywania tych samych czynności (np. zespół cieśni nadgarstka, zwyrodnienia stawów),
 • choroby nowotworowe związane z ekspozycją na niebezpieczne substancje (np. azbest).

Niektóre z tych chorób utrudniają codzienne funkcjonowanie, inne poważnie zagrażają życiu pracownika. Choroba zawodowa może również prowadzić do niezdolności do pracy, a co za tym idzie, do utraty ciągłości finansowej. W takiej sytuacji odszkodowanie pokryje koszty leczenia i zaspokoi potrzeby życiowe. O odszkodowanie za chorobę zawodową można starać się do 3 lat od zdarzenia, które przyczyniło się do choroby lub do 3 lat od momentu uświadomienia sobie, że symptomy choroby są związane z wykonywaną pracą.


Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy

W ciągu 2 tygodni od zwolnienia pracodawca powinien przedstawić byłemu pracownikowi pisemne uzasadnienie decyzji, które może stać się podstawą do walki o rekompensatę za utratę pracy. Do uzasadnionych powodów zaliczamy redukcję etatów, niezdolność pracownika do pracy oraz nieodpowiednie zachowanie pracownika. Jeśli żadne z tych uzasadnień nie jest związane z naszą sytuacją, wzrasta szansa na otrzymanie odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy (np. z powodu dyskryminacji czy długiej nieobecności po wypadku). O odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy może ubiegać się osoba, która pracowała w danej firmie na umowę przez minimum 2 lata.


Odszkodowanie za dyskryminację w pracy

W Wielkiej Brytanii dyskryminacja pracownika jest prawnie zabroniona. Jednak nadal zdarza się, że Polacy i przedstawiciele innych mniejszości spotykają się z przejawami dyskryminacji. Zaliczamy do nich m.in. niższą płacę, brak nadgodzin, brak szkoleń, brak premii, utrudnianie awansu czy zwolnienie. Aby ubiegać się o odszkodowanie za dyskryminację, należy zebrać solidny materiał dowodowy, który bezpośrednio wskazuje na to, że działania podjęte przez pracodawcę nie są związane z umiejętnościami pracownika, lecz z jego narodowością, płcią, wiekiem, rasą czy orientacją seksualną.

Wyróżniamy:

 • dyskryminację pośrednią – dotyczy ogólnej polityki firmy,
 • dyskryminację bezpośrednią – dotyczy konkretnej osoby, która nie kieruje się narzuconymi zasadami,
 • prześladowanie (mobbing) – charakteryzuje się agresją, wyzwiskami, naruszaniem nietykalności cielesnej, uszkodzeniem mienia itp. (ma charakter powtarzalny),
 • represję – dyskryminacja z powodu wcześniej podjętych kroków o jej zaprzestanie.

Osoba dyskryminowana powinna w pierwszej kolejności zawiadomić o tym fakcie przełożonego. Jeśli jednak to on jest prześladowcą, należy poinformować osoby na najwyższym szczeblu. Jeśli nikt nie zareaguje, następnym krokiem jest powiadomienie ACAS – niezależnej organizacji działającej na rzecz praw pracownika. Przed podjęciem takich kroków należy jednak skompletować materiał dowodowy, np. e-maile, nagrania rozmów, zdjęcia zniszczonego mienia czy listy z groźbami.


Gdzie szukać pomocy?

Regularne zastraszanie nie jest obojętne dla ludzkiej psychiki i może prowadzić do stanów lękowych, niskiej samooceny, depresji, a nawet myśli samobójczych. Poszkodowany doznaje więc uszczerbku na zdrowiu, za co należy mu się odszkodowanie. Może się również zdarzyć, że za wypadek w pracy w Anglii odpowiedzialny jest prześladowca. W każdej z tych sytuacji warto zgłosić się do SOS BPHC – działamy taktownie i dyskretnie, a przy tym doskonale znamy aktualne prawo brytyjskie i specjalizujemy się w uzyskiwaniu najwyższych odszkodowań dla naszych klientów.

duże logo SOS BPHC