• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
  • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
  • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Jak wysokie odszkodowanie powypadkowe można otrzymać w UK?

W UK poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie za wypadek spowodowany przez osobę trzecią lub współodpowiedzialną. W związku z tym, że każde zdarzenie wyróżnia się indywidualnymi cechami, trudno jednoznacznie wycenić wysokość odszkodowania. Nawet rekompensaty za urazy z tej samej kategorii mogą się między sobą różnić, w zależności od zaawansowania urazu i konsekwencji zdrowotnych. Najwyższe odszkodowania są przyznawane za najpoważniejsze urazy, czyli takie, które wiążą się ze stałą utratą sprawności i prowadzą do braku możliwości podjęcia pracy.


Rodzaje odszkodowań w Anglii

Odszkodowanie w UK może być ogólne lub specjalne:

  • Odszkodowanie ogólne (ang. general damages) – obejmuje szkody, których nie można jednoznacznie przełożyć na jednostkę monetarną, takie jak cierpienia fizyczne i psychiczne, obniżenie standardu życia, utrata pracy czy brak możliwości kontynuowania pracy w zawodzie (np. w służbie zdrowia, służbie mundurowej, rozrywce). Do tej grupy zaliczamy też odszkodowania za straty materialne spowodowane trudnością podjęcia pracy w przyszłości.
  • Odszkodowanie specjalne (ang. special damages) – obejmuje szkody, które można przełożyć na jednostkę monetarną, m.in. koszty leczenia, koszty opieki zdrowotnej, koszty zakupu sprzętu medycznego (np. do rehabilitacji), uszkodzone mienie (np. zniszczony samochód, telefon, komputer) czy obniżenie dochodu wskutek zwolnienia chorobowego.

Jak wysokie odszkodowanie można otrzymać w UK?

Wysokość odszkodowania powypadkowego w UK jest kwestią indywidualną i każdą sprawę rozpatruje się niezależnie. Odszkodowania powypadkowe w Anglii oblicza się na podstawie raportu medycznego. Należy więc zadbać o kompletną dokumentację medyczną i uzyskać raport od każdego specjalisty prowadzącego leczenie (np. ortopedy, neurologa, psychiatry). Na podstawie dostarczonej dokumentacji jesteśmy w stanie oszacować wysokość odszkodowania, porównując podobne sprawy. Najbardziej skomplikowane przypadki należy konsultować ze specjalistą sądowym, którego opinia może stanowić ogromną pomoc w uzyskaniu odszkodowania..

Nie jest rzadkością, że wskutek wypadku poszkodowany odnosi więcej niż jedno obrażenie. W takiej sytuacji wysokość odszkodowania wylicza się w następujący sposób:

  • 100% za najpoważniejsze obrażenie,
  • 50% za drugie najpoważniejsze obrażenie,
  • 30% za każde kolejne obrażenie.

Co wpływa na wysokość odszkodowania w Anglii?

Jak już wspomnieliśmy, wysokość odszkodowania za wypadek w UK różni się w zależności od przypadku. Na wysokość rekompensaty wpływa jednak kilka czynników, m.in.: rodzaj i stopień uszkodzeń fizycznych oraz psychicznych, stopień odzyskania sprawności sprzed wypadku, czas poświęcony na powrót do sprawności sprzed wypadku, wiek poszkodowanego, koszty leczenia, czynniki indywidualne.


Jak wygląda sprawa o odszkodowanie w UK?

Na złożenie wniosku o odszkodowanie w UK poszkodowany ma 3 lata od momentu zdarzenia. Taki wniosek można przygotować samodzielnie lub z pomocą profesjonalnej firmy odszkodowawczej. Nieznajomość prawa brytyjskiego i bariera językowa to najczęstsze przyczyny zwrócenia się po pomoc w uzyskaniu odszkodowania do SOS BPHC.

Przed złożeniem wniosku nasi prawnicy zapoznają się z Twoją sprawą i poproszą o przedstawienie niezbędnej dokumentacji. Na tym etapie możliwe będzie również wstępne oszacowanie wysokości odszkodowania, o które będziemy się starać. Warto zauważyć, że w większości przypadków odszkodowania powypadkowe w Anglii można uzyskać podczas negocjacji przedsądowych z ubezpieczycielem sprawcy wypadku, co oznacza, że często można uniknąć wizyty w sądzie. W przypadku propozycji ugody nasi prawnicy doradzą, czy oferta jest korzystna dla poszkodowanego.

duże logo SOS BPHC