• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
 • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
 • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Odszkodowania komunikacyjne w UK

Wypadki komunikacyjne należą do jednej z najczęstszych przyczyn powodujących straty materialne i uszczerbki na zdrowiu. Zdarzyć mogą się wszędzie. Praktycznie wszędzie też istnieją odpowiednie przepisy prawne, pozwalające ofiarom na otrzymanie godziwej rekompensaty za poniesione szkody. Bardzo przyjazne dla poszkodowanych są w tej kwestii przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii.


Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Pod pojęciem odszkodowania rozumiemy finansową rekompensatę za fizyczne i psychiczne uszczerbki na zdrowiu oraz straty materialne powstałe na skutek nieprzewidzianego i niezawinionego nieszczęśliwego zdarzenia spowodowanego przez osoby trzecie lub siły natury. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, jak sama nazwa wskazuje, ma pokryć szkody wynikłe na skutek... wypadku komunikacyjnego. Teoretycznie, powinno ono obejmować takie elementy jak:
 • zadośćuczynienie za szkody fizyczne, czyli wszelki uszczerbek, jakiego doznało ciało kierowcy
 • zadośćuczynienia za szkody psychiczne, czyli te wynikające ze stresu, stanów lękowych, bądź strachu (fobii) powstałego na skutek zdarzenia
 • zwrot kosztów transportu medycznego, leczenia i rehabilitacji; wszak leczenie kosztuje, czasami całkiem sporo, a zadaniem odszkodowania jest m.in. pokrycie wydatków poniesionych na rzecz powrotu do zdrowia

Co do strat materialnych, odszkodowanie ma za zadanie;
 • pokryć koszta za naprawy uszkodzonego pojazdu
 • zrekompensować stratę zniszczonego pojazdu
 • pokryć koszta wynajmu pojazdu zastępczego

Ostatnia funkcja rzeczonego odszkodowania to rekompensata za dochody utracone na skutek czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, będącej rezultatem wypadku.

Kto i kiedy może ubiegać się o odszkodowanie?

Z niewielkimi wyjątkami, o omawiany rodzaj odszkodowania, może ubiegać się każda osoba – kierowca, pasażer samochodu, pasażer środka komunikacji zbiorowej, rowerzysta, motocyklista, pieszy – która w jakikolwiek sposób ucierpiała bądź poniosła straty materialne w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Jeżeli osoba taka w żadnym stopniu nie przyczyniła się do spowodowania wypadku, ma prawo do pełnego odszkodowania. W przeciwnym razie – gdyby ktoś w części tylko był sprawcą zdarzenia, przysługuje mu prawo do odszkodowania częściowego, proporcjonalnego do skali winy.

Wyjątki: odszkodowanie nie przysługuje sprawcy, w 100% winnemu zaistnienia wypadku. Sporo wyjątków dotyczy też możliwości uzyskania odszkodowania przez pasażera pojazdu, biorącego udział w zdarzeniu. Zasadniczo prawo do rekompensaty przysługuje mu, chyba że:
 • kierowca był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • pojazd był kradziony, lub kierowca zabrał go bez wiedzy właściciela
 • pojazd był używany do popełnienia przestępstwa
 • kierowca nie był ubezpieczony
 • do wypadku doszło w trakcie ucieczki przed Policją
 • pasażer nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa

W czterech pierwszych przypadkach, świadomość pasażera co do wystąpienia wymienionych okoliczności wyklucza możliwość uzyskania przez niego odszkodowania.

Kto wypłaca odszkodowanie?

Opcje są dwie: najczęściej straty pokrywa ubezpieczyciel sprawcy, jeśli natomiast sprawca nie był ubezpieczony, ciężar wypłaty rekompensat spoczywa na Motor Insurer Bureau, czyli specjalnym funduszu utworzonym przez angielskie towarzystwa ubezpieczeniowe, którego zadaniem jest zapewnienie, aby ofiary wypadków komunikacyjnych miały możliwość uzyskania odszkodowania nawet wtedy, kiedy sprawca wypadku ubezpieczenia nie posiadał.

Procedura

Postępowanie, którego rezultatem ma być uzyskanie odszkodowania nie jest skomplikowane; a co ważniejsze jest niemal identyczne we wszystkich krajach UE, nie tylko w Wielkiej Brytanii (która co prawda w Unii już nie jest, ale przepisy powstały wtedy, kiedy była). Trzeba zatem zacząć od wezwania odpowiednich służb. Następnie konieczne jest uzyskanie danych osobowych sprawcy zdarzenia oraz ewentualnych świadków, oraz danych pojazdu winnego. Przyda się także sporządzenie dokumentacji fotograficznej (zwykły telefon wystarczy) bądź graficznej miejsca zdarzenia. W sytuacji, w której wynikiem wypadku są obrażenia fizyczne, należy niezwłocznie udać się do lekarza, który oceni stan zdrowia poszkodowanego, a także gromadzić dokumentację potwierdzającą wysokość kosztów poniesionych na leczenie.

(Rada praktyczna nr 1: do lekarza i tak warto się udać w każdym przypadku, ponieważ pewne obrażenia mogą nie dawać objawów bezpośrednio po zdarzeniu, np. na skutek emocji czy szoku. Tak więc wizyta w placówce ochrony zdrowia jest ważna już nie tyle w świetle ubezpieczenia, ale po prostu dla własnego bezpieczeństwa).

Zaopatrzeni w odpowiednią dokumentację, możemy już złożyć wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy, bądź Motor Insurer Bureau.

(Rada praktyczna nr 2: bezpośrednio po zdarzeniu, w rozmowie z uczestnikami wypadku należy unikać sformułowań sugerujących winę, w rodzaju „przepraszam”, „nie zauważyłem”, „nie chciałem” itp, ponieważ w postępowaniu odszkodowawczym mogą one zostać zinterpretowane jako przyznanie się do współudziału w spowodowaniu wypadku, a następnie poskutkować zmniejszeniem wysokości odszkodowania).

Wysokość odszkodowania

Nie sposób określić jednej konkretnej sumy możliwego do uzyskania odszkodowania; jako że jego zadaniem jest pokrycie wszelkich strat w największym możliwym stopniu, im większe będą straty, tym wyższe będzie odszkodowanie. Utrata roweru i złamana ręka może zostać wyceniona na kilkaset funtów, a utrata sportowego samochodu wysokiej klasy oraz trwałe kalectwo związane z brakiem możliwości kontynuowania pracy zarobkowej może być oszacowane nawet na kilka milionów.

Może Cię zainteresować

Zapraszamy do pozostałych artykułów na naszym blogu, które odpowiedzą na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania:

UWAGA odszkodowania!

Pamiętaj! Jeśli Ty lub Twój znajomy odnieśliście szkody w zdarzeniu losowym, możecie ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonu:

 • Polska: +48 696 401 033
 • UK: +44 800 012 6068

Nie czekaj, aż sprawa ulegnie przedawnieniu! Skorzystaj z darmowej konsultacji: TUTAJ.

Zostańmy w kontakcie

duże logo SOS BPHC