• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
 • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
 • Polski nr: +48 696 401 033

Aktualności
i wydarzenia

Odszkodowania komunikacyjne w Polsce

Odszkodowanie komunikacyjne to w naszym kraju rekompensata za straty poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego. Straty te mogą mieć charakter obrażeń fizycznych, szkody psychicznej oraz szkód materialnych. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji dotyczących zagadnienia odszkodowań powypadkowych w Polsce.


Co obejmuje odszkodowanie?

Odszkodowanie powinno pokryć wszelkie koszta, jakie poszkodowany poniósł w wyniku niezawinionego przez siebie wypadku. Mowa tu o kosztach związanych z remontem uszkodzonego pojazdu (bądź każdej innej rzeczy), zwrocie wartości zniszczonego mienia, pokryciu kosztów leczenia, rekompensatę uszczerbku na zdrowiu oraz każdych innych wydatków, które musiały być poniesione dla zlikwidowania bądź ograniczenia negatywnych skutków wypadku; np. koszt przystosowania do wykonywania innego zawodu, kiedy poprzedni nie może już być wykonywany rentę z tytułu obniżonego/utraconego wynagrodzenia oraz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych.

Poszkodowanym uprawnionym do odszkodowania może być zarówno kierowca, jak i każdy inny uczestnik ruchu, pod warunkiem, że nie był sprawcą (chyba że posiada odpowiednie, prywatne ubezpieczenie), oraz nie wystąpiły inne warunki wykluczające prawo do uzyskania odszkodowania (np. był pod wpływem narkotyków lub alkoholu).

Co ciekawe, aby dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych, o wypadku nie trzeba zawiadamiać Policji. Możliwe jest także otrzymanie odszkodowania „z góry”, a to wtedy, kiedy poszkodowanego nie stać, na natychmiastowe pokrycie strat powstałych w wyniku wypadku (np. kosztów leczenia).

Inne świadczenia, możliwe do otrzymania w ramach odszkodowania powypadkowego to rekompensata za utratę wartości rynkowej uszkodzonego samochodu, lub rekompensata za brak możliwości użycia samochodu zastępczego.

Kto wypłaci odszkodowanie?

Teoretycznie, możliwe jest uzyskanie odszkodowania z kilku źródeł: jednym z nich jest osoba sprawcy, drugim, jego ubezpieczyciel (ten, gdzie wykupiono OC), a trzecim, ubezpieczyciel osoby poszkodowanej (ubezpieczenie „na życie” czy NNW).

Na jakie kwoty można liczyć?

Podanie jednej wysokości odszkodowania powypadkowego jest po prostu niemożliwe, ponieważ zależy ono od zakresu poniesionych szkód. Wiadomo jednak, na podstawie jakich kryteriów, oblicza się należną poszkodowanemu kwotę. Są to:
 • koszt poniesiony w związku z remontem pojazdu
 • różnica między wartością pojazdu przed wypadkiem a wartością po wypadku
 • koszt wynajmu pojazdu zastępczego
 • środki wydane na leczenie (konsultacje i zabiegi medyczne)
 • cena leków
 • cena przystosowania ofiary do życia po wypadku (dostosowanie mieszkania, przebranżowienie)

Dla prawidłowego wyliczenia wysokości rekompensaty, niezbędne jest gromadzenie przez poszkodowanego całości dokumentacji potwierdzającej poniesione koszta.

Zadośćuczynienie

Osobie poszkodowanej w wypadku, przysługuje także prawo do zadośćuczynienia. Jest ono często interpretowane jako tożsame z odszkodowaniem, ale nie jet to do końca prawda. O ile bowiem odszkodowanie rekompensuje wymierne, stosunkowo łatwe do obliczenia straty (koszt leczenia, zniszczone mienie), o tyle zadośćuczynienie ma wynagrodzić straty moralne, cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Jest ono trudniejsze do określenia, niemniej istnieją przesłanki pozwalające na ustalenie kwoty zadośćuczynienia. Są to:
 • czas trwania i stopień cierpień psychicznych i fizycznych
 • skutki urazu – fakt, czy są nieodwracalne, czy możliwe do wyleczenia
 • wiek ofiary
 • charakter pracy wykonywanej przez poszkodowanego
 • zachowanie sprawcy

Szczególnym rodzajem zadośćuczynienia jesz zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, mające stanowić rekompensatę za ból po stracie członka rodziny.

Inne świadczenia, jakie może otrzymać poszkodowany to:
 • renta
 • odszkodowanie za znaczące pogorszenie warunków życia
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • zwrot kosztów leczenia, poniesionych na rzecz osoby, która pomimo leczenia zmarła

Gdzie zgłosić się po odszkodowanie?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, od kogo chcemy takie odszkodowanie uzyskać. W razie, gdybyśmy chcieli otrzymać je bezpośrednio od sprawcy, sprawę należy zgłosić do sądu. Inna możliwość, to wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy (OC), bądź swojego (np. NNW). Wtedy konieczne będzie zgłoszenie szkody właśnie do firmy ubezpieczeniowej, której obowiązkiem będzie przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Może jednak zdarzyć się, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, ewentualnie zaniży jego kwotę tak, że pokryje poniesione szkody w niewielkim zaledwie stopniu. Taki scenariusz wydarzeń będzie wymagał zgłoszenia sprawy do sądu.

Może Cię zainteresować

Zapraszamy do pozostałych artykułów na naszym blogu, które odpowiedzą na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania:

UWAGA odszkodowania!

Pamiętaj! Jeśli Ty lub Twój znajomy odnieśliście szkody w zdarzeniu losowym, możecie ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonu:

 • Polska: +48 696 401 033
 • UK: +44 800 012 6068

Nie czekaj, aż sprawa ulegnie przedawnieniu! Skorzystaj z darmowej konsultacji: TUTAJ.

Zostańmy w kontakcie

duże logo SOS BPHC