• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
  • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
  • Polski nr: +48 696 401 033

Czym jest wypadek w pracy

Czym jest wypadek w pracy?


Za wypadek w pracy zazwyczaj uznaje się nagłe zdarzenie, które powoduje obrażenia ciała pracownika, które nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez niego zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy (zlecenia kontraktowe) oraz w czasie podróży służbowej
w związku z wykonywaniem powierzonych zadań.

Nie obawiaj się o zwolnienie z pracy tylko, dlatego, że chcesz uzyskać należną Ci pomoc. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w UK są dość skomplikowane. Kładzie się wyjątkowy nacisk na ich przestrzeganie. Wszyscy pracodawcy muszą przestrzegać ściśle określonych zasad, bez względu na charakter prowadzonej przez nich działalności.

Zrobimy wszystko, aby pomóc Ci wrócić do najlepszego stanu zdrowia i zapomnieć o tym,
co Cię spotkało w jak najkrótszym czasie, abyś mógł kontynuować swoje życie bez niepotrzebnych wspomnień.

duże logo SOS BPHC