• Bezpłatna infolinia: +44 800 012 6068
  • Wyślij SMS na nr: +44 78 605 98 503 oddzwonimy
  • Polski nr: +48 696 401 033

Pytania i odpowiedzi

Wysokość odszkodowania zależy od indywidualnych cech zdarzenia i doznanych szkód. Czym większych szkód doznał poszkodowany tym wyższe będzie odszkodowanie. Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskana przez nas kwota była jak najwyższa i w pełni pokrywała poniesione straty (fizyczne, psychiczne, materialne i inne).
Zależy to od wielu czynników. Jednym z nich jest termin zakończenia leczenia, dlatego postępowanie zazwyczaj dobiega końca wraz z zakończonym leczeniem poszkodowanego.
Typowym obrażeniem odniesionym w sytuacji, gdy jeden pojazd uderza w tył drugiego pojazdu jest uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa. Powoduje to naciągnięcie mięśni szyi, a czasami także mięśni pleców oraz ramion. Zazwyczaj nie dochodzi w tego typu sytuacjach do złamań kości. Większość poszkodowanych szybko przechodzi rekonwalescencję, ale ból może być odczuwalny jeszcze przez parę kolejnych miesięcy.
Jeśli zdarzy się, że będą Państwo uczestniczyć w wypadku samochodowym w Anglii, pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym uczestnikom wypadku. Jeżeli nikt z poszkodowanych nie odniósł poważnych obrażeń i mogą Państwo przemieścić pojazd tak, aby nie blokował drogi, należy to zrobić. Następnie należy uzyskać szczegółowe dane od kierowcy drugiego pojazdu. Będziecie Państwo potrzebować jego imienia, nazwiska, adresu oraz numeru rejestracyjnego jego pojazdu. W miarę możliwości powinni Państwo uzyskać także dane polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli nie będzie to możliwe, proszę koniecznie odnotować numer rejestracyjny pojazdu. Później na jego podstawie Państwa adwokat będzie mógł ustalić właściciela pojazdu, jego dane teleadresowe oraz szczegóły dotyczące ubezpieczenia. Mimo to zawsze należy się starać o uzyskanie tylu informacji, ile tylko Państwo zdołają.

Jeżeli nikt nie odniósł obrażeń, a pojazdy są sprawne, nie ma obowiązku wzywania policji. Jeśli konieczne jest wezwanie karetki pogotowia, należy zadzwonić pod numer 999, a patrol policji pojawi się razem z ambulansem. Gdy drugi kierowca odmawia podania danych lub odjeżdża bez zatrzymania, obowiązkowo trzeba zawiadomić policję. Należy spróbować uzyskać informacje od świadków wypadku, oraz zrobić zdjęcia pojazdu, jeśli mają Państwo telefon komórkowy z aparatem fotograficznym. Jeżeli odnieśli Państwo obrażenia wymagające hospitalizacji, policja powinna uzyskać wszelkie niezbędne informacje od drugiego kierowcy oraz świadków zdarzenia. Policja z pewnością po przybyciu na miejsce zdarzenia będzie prosiła o dane uczestników wypadku oraz ma prawo zbadać poziom alkoholu w organizmie, aby upewnić się, że go Państwo nie spożywali.
Jeżeli zamierzają Państwo domagać się odszkodowania z tytułu obrażeń fizycznych i psychicznych, należy udowodnić, iż miały one miejsce na skutek wypadku. Może to się wydawać oczywiste w sytuacji, kiedy przewieziono Państwa do szpitala i wykonano zdjęcie rentgenowskie pokazujące złamanie nogi, ale w innych sytuacjach nie jest to tak jednoznaczne. Czasami dopiero po kilku dniach ból szyi zmusza Państwa do skonsultowania się z lekarzem. Jeśli nie udadzą się Państwo do lekarza, towarzystwo ubezpieczeniowe najprawdopodobniej nie będzie skłonne uwierzyć, że odnieśli Państwo obrażenia w wyniku wypadku. Dlatego nawet, gdy urazy nie wydają się poważne, należy zasięgnąć opinii lekarza.

Jeśli drugi kierowca jest winny spowodowania wypadku, będą Państwo musieli wystąpić przeciwko niemu z żądaniem odszkodowania za zniszczenie samochodu, straty materialne, (np. utracone zarobki, wydatki na cele medyczne) oraz obrażenia cielesne. Powinni Państwo skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata w przypadku żądania odszkodowania za obrażenia cielesne. Jeśli nie władają Państwo biegle językiem angielskim, nie ma powodów do obaw, ponieważ wielu prawników zatrudnia polsko-języczny personel.
Każda sprawa jest inna. Sprawy o obrażenia odcinka szyjnego kręgosłupa mogą być rozstrzygnięte w ciągu kilku miesięcy. Jeśli uraz nie jest zbyt poważny, a odpowiedzialność za spowodowanie wypadku ustalona i zaakceptowana przez strony, czynności mogą się zakończyć w ciągu sześciu miesięcy, a czasami nawet szybciej. Średni czas niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy, to okres od dwunastu do osiemnastu miesięcy.

Postępowanie trwa dłużej, jeśli odpowiedzialność za spowodowanie wypadku jest punktem spornym, lub, jeśli odniesione obrażenia są poważne. Najpoważniejsze sprawy z ciężkimi urazami zawsze trwają dłużej, ponieważ osoba, która je odniosła, może potrzebować długiego czasu rekonwalescencji. Bardzo często motocykliści są najciężej poszkodowani. Niektóre złamania nóg wymagają wysoce specjalistycznego leczenia (np. wstawienia śrub i płytek stabilizacyjnych). Czasami dopiero po długiej rehabilitacji możliwe jest stwierdzenie, czy poszkodowany wróci do pełnej sprawności oraz czy będzie zdolny do pracy. Nie zaleca się wnoszenia oskarżenia, jeśli jest zbyt wiele niejasności w sprawie. Rozstrzygnięcie sprawy jest wiążące. Jeśli doprowadzenie do rozstrzygnięcia będzie trwało długo, mogą Państwo otrzymać tymczasową rekompensatę.

W przypadkach szczególnie poważnych obrażeń, towarzystwa ubezpieczeniowe zaoferują pomoc medyczną. Czasami możliwe jest otrzymanie takiej pomocy z towarzystwa ubezpieczeniowego szybciej, niż z National Health Service.
Mogą Państwo otrzymać odszkodowanie pokrywające udokumentowane straty oraz poniesione w związku z wypadkiem wydatki, takie jak wynajęcie samochodu, utrata potencjalnych zarobków, utrata samochodu, wydatki na cele medyczne oraz koszty podróży. Jeżeli odnieśli Państwo obrażenia fizyczne, wysokość odszkodowania może być negocjowana przez Państwa adwokata z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy szkody. Istnieją wytyczne odnośnie wysokości przyznawanych odszkodowań. Przeciętna rekompensata przy obrażeniu odcinka szyjnego kręgosłupa to kwota od 1,000 £ do 5,000 £ w zależności od tego, jak poważny był uraz.

Jak tylko Państwa adwokat otrzyma raport medyczny na temat odniesionych obrażeń udzieli Państwu informacji na temat wysokości ewentualnego odszkodowania. Poważniejsze obrażenia, takie jak złamania kończyn, mogą zostać ocenione wyżej, jeśli uniemożliwiają poszkodowanemu powrót do pracy. Jeśli będą Państwo potrzebowali opieki pielęgniarskiej, możliwe jest również ubieganie się o odszkodowanie pokrywające tego rodzaju wydatki. Należy zawsze notować poniesione koszty oraz zbierać rachunki, aby później móc rościć o ich zwrot.

Większość spraw zostaje rozstrzygniętych bez konieczności stawania przed sądem, ale jeśli Państwa adwokat uważa, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie oferuje wystarczającego odszkodowania, poradzi Państwu wniesienie sprawy do sądu, który zadecyduje o wysokości rekompensaty.
Niestety, setki wypadków to wypadki śmiertelne. Pojazdy mechaniczne mogą być śmiercionośnymi maszynami. Jeżeli wypadek okaże się śmiertelny, policja rozpocznie bardzo szczegółowe śledztwo. Po skompletowaniu wszelkich informacji odbędzie się przesłuchanie (Inquest) przeprowadzone przez sędziego zwanego koronerem. Zadaniem takiego przesłuchania nie jest zadecydowanie, kto był winny spowodowania wypadku, ale ustalenie gdzie, kiedy i jak doszło do wypadku. Rodzina ofiary jest uprawniona do bycia reprezentowaną przez adwokata, który może zadawać pytania policji oraz świadkom zdarzenia.

Po przesłuchaniu policyjne akta zostaną ujawnione i adwokaci rodziny będą mogli orzec, czy sprawa o odszkodowanie ma szanse powodzenia. Jeżeli wniesienie oskarżenia powiedzie się, rodzina ofiary może otrzymać odszkodowanie z tytułu utraty wsparcia finansowego. Jeśli ofiarą był żonaty mężczyzna z dziećmi może to oznaczać rekompensatę dla wdowy oraz potomstwa, ale jego inni krewni, jak na przykład wspierana materialnie matka, również mogą ubiegać się o odszkodowanie.

duże logo SOS BPHC